Skip to content

Tervetuloa tutustumaan Savon historian vaiheisiin digitoitujen maakuntahistoriakirjojen kautta.

Lue lisää sivuston käyttöön liittyvästä ohjeistuksesta tämän linkin kautta.

Savon maakuntahistorian pitkä taival

Jo vuonna 1929 esitettiin ensi kerran julkisesti toive Savon maakuntahistorian aikaansaamiseksi. Mikkeliin kokoontuneiden Savon kuntien ja seurakuntien edustajien päätöksellä suunnitelma päätettiin jo seuraavana vuonna panna vireille. Sodan ja muiden odottamattomien vastoinkäymisten vuoksi Savon maakuntahistorian ensimmäinen osa sai kuitenkin odottaa ilmestymistään aina vuoteen 1947 saakka.

Savon säätiö perustettiin vuonna 1955 tarkoituksena edistää ja tukea Savon historian tutkimusta ja julkaisemista sekä mahdollisuuksien mukaan muutakin henkistä ja taloudellista kulttuurityötä Savossa. Tässä tarkoituksessa Savon säätiö on kirjoituttanut Savon maakuntahistoriasarjan.

Kunnianhimoinen projekti kesti ensimmäisen osan valmistumisesta viimeisen osan valmistumiseen 66 vuotta. Työ alkoi savolaissyntyisten tutkijoiden rakkaudesta kotiseutua ja -maakuntaa kohtaan ja levisi pian koko maakunnan, sekä Pohjois- että Etelä-Savon yhteiseksi hankkeeksi. Savon maakuntahistorian ovat rahoittaneet savolaiset itse, kunnat ja seurakunnat vuosikymmenien aikana. Tutkimustyötä ohjasi ja valvoi historiatoimituskunta, johon kuului savolaissyntyisiä eri alojen asiantuntijoita.

Säätiön hallitus päätti 20.4.2018 pitämässään kokouksessa lahjoittaa omaisuutensa maakuntaliitoille, jotka ovat sitoutuneet edistämään ja tukemaan Savon historian tunnetuksi tekemistä mm. digitoimalla kirjasarjan sisällön. Maakuntaliitot solmivat kesäkuussa 2018 sopimuksen Editan kanssa kirjasarjan digitoinnista. Sivusto avattiin helmikuussa 2019.

Savon säätiön asioihin ja kirjasarjassa liittyvissä asioissa yhteyshenkilöinä jatkossa toimivat Etelä-Savon maakuntaliitossa Katriina Säisä, puh. 040-6315721, ja Pohjois-Savon liitossa Tarja Miettinen, puh. 044-7142664.

Lue artikkeli Savon maakuntahistorian vaiheista klikkaamalla tätä linkkiä!

Back To Top